Ogłoszenia dla akcjonariuszy

TIM IMEX SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

 

ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków

 

REGON: 120311307
NIP: 6772275757

 

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000261614

KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 10 708 200 ZŁ, WPŁACONY W CAŁOŚCI